Genel Sanat Yönetmeninden Çağrı

Dostluğa çağrı

İnsanlığın birbirine dost olamadığı, kendi ürettiği teknolojileri ve sistemleriyle kendini kurban ettiği bir çağdayız. Daha çok üretmeye ve daha çok tüketmeye indirgenmiş, kalabalıklar içinde yalnızlaşmış ve soyutlanmış, hakim sistemin bekası uğruna kendi doğasına yabancılaşmış bir yapının içindeyiz. İzlenen, gözlemlenen ve arşivlenen özel bilgilerinden hareketle ne yapması gerektiği kendisine dikte edilen, buna karşın özgürleştiğine ikna edilen bir kölelik türü yaygınlık kazanıyor. Küçük bir azınlık, büyük bir savurganlık yaşarken, büyük bir kitle açlıkla pençeleşiyor. Dünyanın birçok yerinde haksızlığa ve zulme uğrayanlar hızla artarken, zalimler dünyaya adalet dağıttıkları simülasyonunu başarıyla vizyona sokuyorlar.

İşte çatışmanın, zulmün, yabancılaşmanın, yalnızlaşmanın, yurtsuzlaşmanın ve ötekileştirmenin emperyalist egemenliğini yaşadığımız bir çağda; insanlığı dostluğa, yardıma, empatiye ve samimiyete çağırıyoruz.

Kalemiyle dostluk yazmaya ya da klavyeye dostluk için basmaya, kameranın vizöründen dostluk için bakmaya çağırıyoruz dünyanın tüm yönetmenlerini. Düşmanlığın hakim olduğu çağımızda festivalimizin manevi mimarı Fethi Gemuhluoğlu’nun söylediği gibi “Bütün dostluklar söylenmelidir.” diyoruz. Dostluğu görüntünün diliyle yeniden inşa etmeye aday tüm kısa filmleri festivalimize davet ediyoruz.

Mehmet Lütfi Şen