Niçin Fethi Gemuhluoğlu?

Birbirine dost olamayan insanlık, kendi ürettiği teknolojilerin ve sistemlerin kurbanı olarak kendi kendini azaltmaktadır. Bu toprakların bir arada dostça yaşama felsefesine önce kendimizin sonra bütün dünyanın ihtiyacı vardır. İşte Fethi Gemuhluoğlu coğrafyamızda bu gönül mayasını yeniden çalan Anadolu bilgesidir. O dostluğu, derinliği, samimiyeti ve inceliğiyle kendi dönemini ve sonrasını, tartışmaya mahâl bırakmayacak derecede etkilemiş yerli bir okuldur. Çağdaşı sanatla ilimle uğraşan hemen hemen her aydına ulaştı ve ulaştığı herkesi dost olmaya ve gönülden gönüle giden gizli yolları keşfetmeye çağırdı. Gençlere ilim, irfan ve sanat yolunda tavizsiz yürümeleri için gerekli maddi ve manevi desteği sağladı.

Fethi Gemuhluoğlu’nun “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” felsefesinden hareketle, kendimiz ve bütün insanlık için, dostluk mayasını yeniden çalmalıyız.