Schedule Category: Başvuru Süreci

Closing Thoughts
Read Article →
Predict the future with an old trick
Read Article →
Lunch
Read Article →
Successful Marketing Strategy
Read Article →
Getting back into the deliverables business
Read Article →
Gathering & Welcome Speech
Read Article →
Breakfast
Read Article →
İzleyeceğiniz filmlerin herhangi bir şekilde; bir karesinin, bir kısmının ya da tümünün ses ve görüntülerinin kopyalanması, kayda alınması, ve herhangi bir mecrada yayınlanması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre suçtur!