FESTIVAL’S TEASERS

sponsor_kulturbak
sponsor_sinemagm
sponsor_kizilay
Untitled-1
Yunus Emre Ens.
sponsor_beyoglu
sponsor_zeytinburnu
sponsor_fono
Okçular Vakfı
Logo_01
alt_sponsor_interpress
alt_sponsor_tsa
alt_sponsor_short
alt_sponsor_sadibey
alt_sponsor_populer
alt_sponsor_otekisinema
sponsor_sinematv
alt_sponsor_filmarasi2
alt_sponsor_reklamakademisi
alt_sponsor_salt
İzleyeceğiniz filmlerin herhangi bir şekilde; bir karesinin, bir kısmının ya da tümünün ses ve görüntülerinin kopyalanması, kayda alınması, ve herhangi bir mecrada yayınlanması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre suçtur!