Festival Başkanı’ndan 2021

IV. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali

Kısa filmin özgün dünyasıyla buluşmak, hızlı akan hayat meşgalesi içinde soluklanmak, dostluk duygusunu hatırlatmak ve yaşatmak niyetiyle 2018 yılında başlattığımız festival gün geçtikçe büyüyor. Dünyanın farklı ülkelerinden meselesi insanın insana muhtaçlığını karşılıksız sevgiye, hoşgörüye ve yardıma dönüştürmek olan ve bunu sinema yoluyla ölümsüzleştirmek amacı taşıyan birçok yetenek her yıl festivalde farklı etkinliklerle buluşuyor. Festivalimizden ilham alarak senaryo yazan ve kısa film yapan sanatçılar eserleriyle sanat üzerinden büyük bir dostluk köprüsü kuruyor.

Anadolu’nun çağları ve sınırları aşan dostluk anlayışını sinema formatında yeniden tanımlamaya çalışan Dostluk Film Festivali; Mevlana, Yunus Emre, Aşık Veysel, Hacıbektaş Veli, Karacaoğlan gibi dostluğu inşa eden değerlerimizi gündemine taşıyarak dünyaya ulaştırmayı hedefliyor.

Her yıl ortalama 500 film başvurusu alan festival uluslararası jürinin değerlendirmesiyle farklı yarışma kategorilerinde 300.000 TL üzerinde ödül verdi. Uluslararası konukların da yer aldığı söyleşiler, oturumlar, atölyeler, online buluşmalar yoluyla; sinema, kısa film ve dostluk temaları tartışıldı. Pandemi şartlarında çevrimiçi yaptığımız son festivalde yoğun bir katılım ve ilgiyle karşılaştık. 50 film ve 20 online söyleşiyi Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar taşıdık. Yunus Emre’nin şiiriyle ölümsüzleşen dostluk mirasını farklı platformlarda yurt içinden ve yurt dışından katılan sinemaseverlerle buluşturduk.

İlk üç festivalde Türkiye’nin uluslararası arenadaki dostluk sembolü olan Kızılay’la sürdürdüğümüz iş birliği, bu yıl aramızda yapılan protokolle festivalin Kızılay çatısı altında devam etmesi kararına dönüştü. Bu kararla Kızılay Dostluk Festivali’nin uluslararası boyutunun daha da güçlenmesi, gösterimlerin uluslararası etkisinin artması hedefleniyor.

Aşık Veysel ve Yunus Emre’den sonra 4. Festivali dostluğu; eserleri ve hayatıyla Anadolu coğrafyasında olgunlaştırıp onu Asya’dan, Avrupa’ya özellikle de balkanlara taşıyan Hacı Bektaş Veli anısına yapacağız. 2021 yılının T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO işbirliği ile Hacı Bektaş Veli yılı olarak ilan edilmesi büyük velinin dostluk anlayışının birçok farklı platformda tartışılmasına ve gündem olmasına olanak sağlarken festivalle beraber onun dostluk anlayışını farklı boyutlarıyla sinema camiasında ele almış olacağız. Dostluk ve birlik anlayışının

Dostumuzla beraber, yaralanır kanarız,
Her nefeste aşk ile, yaratanı anarız.
Erenler meydanına, vahdet ile gir de gör,
Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız.

Dörtlüğünde dile getirdiği bu dostluk felsefesini, festival boyunca şair, sanatçı ve düşünürlerle değerlendirerek, ülkemiz ve yurtdışı gündemine taşımış olacağız.

Kalbi insanlık ve tüm canlılar için çarpan, kendini yeryüzünün sahibi değil, doğanın dostu olarak gören, sanatıyla bu dostluğu büyütmek ve geliştirmek isteyen bütün kısa filmcileri festivale başvurmaya davet ediyoruz…

Faysal Soysal
Uluslararası Dostluk Film Festivali Direktörü

İzleyeceğiniz filmlerin herhangi bir şekilde; bir karesinin, bir kısmının ya da tümünün ses ve görüntülerinin kopyalanması, kayda alınması, ve herhangi bir mecrada yayınlanması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre suçtur!