Festival Genel Sanat Yönetmeni’nden Çağrı 2018

I. Uluslararası Dostluk Film Festivali

MEHMET LÜTFİ ŞEN
Festival Genel Sanat Yönetmeni

 

 

 

 

 

 

Kalbini Kullananlara,

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivaline Başlarken, insanlığın birbirine dost olamadığı, kendi ürettiği teknolojileri ve sistemleriyle kendini kurban ettiği bir çağdayız. Daha çok üretmeye ve daha çok tüketmeye indirgenmiş, kalabalıklar içinde yalnızlaşmış ve soyutlanmış, hâkim sistemin bekası uğruna kendi doğasına yabancılaşmış bir yapının içindeyiz. İzlenen, gözlemlenen ve arşivlenen özel bilgilerinden hareketle ne yapması gerektiği kendisine dikte edilen, buna karşın özgürleştiğine ikna edilen bir kölelik türü yaygınlık kazanıyor. Küçük bir azınlık, büyük bir savurganlık yaşarken, büyük bir kitle açlıkla pençeleşiyor. Dünyanın birçok yerinde haksızlığa ve zulme uğrayanlar hızla artarken, zalimlerin dünyaya adalet dağıttıkları simülasyonunu başarıyla vizyona soktuklarından bahsetmiştik. İşte çatışmanın, zulmün, yabancılaşmanın, yalnızlaşmanın, yurtsuzlaşmanın ve ötekileştirmenin baskın egemenliğini yaşadığımız bir çağda; insanlığı Anadolu coğrafyasında maya tutmuş, kendine, komşusuna ve zorda kalmış uzak diyarlara dost olmaya davet etmiştik. Bu coğrafyanın İspanya’da zulme uğrayan Yahudilere, kurtuluş için İstanbul’a gelen Beyaz Ruslardan kısa zaman önce savaştığımız Yunanlılara kadar din, cinsiyet, ırk vb. ayrımları geride bırakarak, daha nicelerine dostluk eli uzatarak ölümden kurtardığı tarihi anmıştık. Bugün Anadolu’ya sığınarak ölümden kurtulan milyonlarca insanı örnek gösterip bütün insanların, insanlık için bu mayada buluşmasını diliyoruz diye bir çağrıda bulunmuştuk.Festivali uluslararası yapma muradımız globalleşen dünyada kendi gençlerimize bir şey anlatmanın yolunun bütün dünyaya anlatmaktan geçtiğinin farkında olmamızdı. Bütün dünyaya, sesimizin ulaştığı her coğrafyaya Fethi Gemuhluoğlu’nun diliyle bütün dostluklar söylenmelidir diye seslendik. Festival için gece gündüz iş birliği yaptığımız kurumlar, üniversiteler, destekçilerimiz uzun bir çalışma maratonunu geride bıraktık. Geldiğimiz noktada tematik bir kısa film festivalinin henüz ilk yılında dünyanın 76 farklı ülkesinden “Dostluk” için 789 film yapıldı. Kalemler dostluk için yazdı, klavyelerin tuşlarına dostluk için basıldı, kameranın vizöründen dostluk için bakıldı. Ben bu güzel sonuç için dünyanın 7 kıtasından 76 ülkesinden çağrımıza uyanlara ve dostluk için yapılan çabalara ve bu güzel sonuca ulaşmak için gece gündüz çalışan ortaklarımıza ve festival ekibimize gönülden teşekkür ediyorum. İyi bir geleceği sadece dostluk inşa edebilir. Üstat Fethi Gemuhluoğlu’nun ifade ettiği gibi önce kendimize, coğrafyamıza, tarihimize, komşularımıza, tabiata dost olmalıyız. Dostluk için ortaya koyulan bu heyecan verici sonuçları festivalde hep birlikte izleyelim, perdenin önünde dostlarla buluşalım temennisiyle.

Mehmet Lütfi Şen

İzleyeceğiniz filmlerin herhangi bir şekilde; bir karesinin, bir kısmının ya da tümünün ses ve görüntülerinin kopyalanması, kayda alınması, ve herhangi bir mecrada yayınlanması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre suçtur!