Festival Genel Sanat Yönetmeni’nden Çağrı 2019

II. Uluslararası Dostluk Film Festivali

MEHMET LÜTFİ ŞEN
Festival Genel Sanat Yönetmeni

BAŞROLDE HEP DOSTLUK OLSUN

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’ne başlarken, Anadolu’nun mayası olan dostluğu kendimize ve dünyaya ısrarla hatırlatmak için yola çıkmıştık. Üstat Fethi Gemuhluoğlu’nun ifadesiyle kendimize, coğrafyamıza, tarihimize, komşularımıza, tabiata dost olmalıyız ve bütün dostluklar söylenmelidir demiştik. Ülkemizin her yerinden ve dünyanın her kıtasından çağrımıza cevap aldık. Festivalin ikincisini gerçekleştirirken toplamda yarışma bölümüne iki yılda 100’den fazla ülkeden 1500’ün üzerinde film gelmesi bizi ümitlendirdi, mutlu etti ve mesuliyetimizi artırdı. Şimdiki hedefimiz daha çok çalışarak ikinci festivalin hemen sonrasında festival etkinliklerimizi, film gösterimlerimizi, söyleşilerimizi, atölyelerimizi, sanat ve dostluk için yapılabilecek faaliyetleri bütün yıla yaymak olmalı diye düşünüyoruz. Evet, insanlığın birbirine dostluğunun azaldığı, kendi ürettiği teknolojileri ve sistemleriyle kendini kurban ettiği bir çağdayız. Daha çok üretmeye ve daha çok tüketmeye indirgenmiş, kalabalıklar içinde yalnızlaşmış ve soyutlanmış, hâkim sistemin bekası uğruna kendi doğasına yabancılaşmış bir yapı var karşımızda. İzlenen, gözlemlenen ve arşivlenen özel bilgilerinden hareketle ne yapması gerektiği kendisine dikte edilen, buna karşın özgürleştiğine ikna edilen bir kölelik türü yaygınlık kazanıyor. Küçük bir azınlık, büyük bir savurganlık yaşarken, büyük bir kitle açlıkla pençeleşiyor. Dünyanın birçok yerinde haksızlığa ve zulme uğrayanlar hızla artarken, zalimlerin dünyaya adalet dağıttıkları simülasyonunu başarıyla vizyona soktukları bir zamanı yaşıyoruz. İklim, doğa ve denge bozuluyor. Ne yazık ki insanoğlunun çağdaş hırsı, doğaya dost olmak yerine onu esir alma çabası birçok canlı türü yok etmektedir. Biz festival olarak insanlığa, insanın da bir canlı türü olduğunu hatırlatmak istiyoruz.Çatışmanın, zulmün, yabancılaşmanın, yalnızlaşmanın, yurtsuzlaşmanın ve ötekileştirmenin baskın egemenliğini yaşadığımız bu çağda; insanlığı Anadolu coğrafyasında maya tutmuş, kendine, komşusuna ve zorda kalmış uzak diyarlara dostluğa davet etmeye devam edeceğiz. Anadolu’nun cinsiyet, ırk, din, dil vb. ayrımları geride bırakarak, İspanya Yahudilerinden Beyaz Ruslara herkese dostluk eli uzatıp ölümden kurtardığı tarihi anarak; günümüzde ülkemize sığınan ve hayatı kurtulan milyonlarca insanı örnek gösterip, bütün insanların insanlık için bu mayada buluşmasını diliyoruz.Sazıyla, bütün insanlıkla mükemmel bir dostluk kuran Âşık Veysel anısına gerçekleştirdiğimiz ikinci festivalimizde, dünyanın her kıtasından çağrımıza uyan kısafilmci dostlara, dostluk için yapılan çabalara ve bu güzel sonuca ulaşmak için gece gündüz çalışan festival ekibimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımızda olan uluslararası dostluğun en büyük kurumu Türk Kızılay’ı ve başkanı sayın Kerem Kınık’a, Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız’a, Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy’a ve bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara gönülden şükranlarımı sunuyorum. İyi bir geleceği sadece dostluk inşa edebilir. Dostluk bütün insanlığın değeridir. Dostluk için ortaya koyulan bu heyecan verici sonuçları festivalde hep birlikte izleyelim, perdenin önünde dostlarla buluşalım temennisiyle.

Mehmet Lütfi Şen

İzleyeceğiniz filmlerin herhangi bir şekilde; bir karesinin, bir kısmının ya da tümünün ses ve görüntülerinin kopyalanması, kayda alınması, ve herhangi bir mecrada yayınlanması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre suçtur!