Festival Genel Sanat Yönetmeni’nden Çağrı 2020

III. Uluslararası Dostluk Film Festivali

MEHMET LÜTFİ ŞEN
Festival Genel Sanat Yönetmeni

Dünyaya Dostluk Mayası Çalmak

 

Festivalin dördüncü yılından merhaba. Ülkemizde kültür sanat alanında büyük emeklerle, özverilerle geçekleşen birçok etkinliğin tanığı olmak güzel. Ama hep eksikliğini duyduğumuz şey var sürdürülebilirlik. Çok güzel başlayan birçok proje ne yazık ki devam edemiyor. Eşsiz bir tuğla koyuyoruz ortaya ve tek başına kalıyor. Oysa bir tuğla daha, sonra bir tuğla daha derken bir sanat abidesi inşa etmeliyiz, varisi olduğumuz medeniyetlerden aldığımız esinle çağdaş dünyayı ve geleceği daha güzel kılabilmeliyiz.  Aslında bizim inancımız önerdiği pratik de bunu söylüyor “az da olsa devamlı olan”ı öneriyor. Sinema diliyle söylersek tam da Andrey Tarkovski’nin Kurban filminin girişinde altını çizdiği 40 yıl süren periyodik ritme benzer yollar almalıyız. İşte bütün zorluklarla baş ederek, dünyayı altüst eden pandemi şartlarına rağmen festivali devam ettirme azmimizin nedeni bu.

Dört yıllık birikim, festivali adım adım bir yere getirdi. Başlarken bir amaçtan yola çıktık. Bu coğrafyaya mahsus dostluk mayasını kendi çocuklarımıza ve tüm dünyaya sanatın yaratıcı diliyle taşımak için çabalayacağımızı söyledik. Yaşadığımız çağda insanlık teknolojik gelişmelerden devşirdiği güce tapınan bir yapıya dönüştü. Bu gücü, parçası olduğu doğaya hakim olma yönünde kullanarak dengeyi bozdu. Tabiata telafisi imkansız  zararlar vererek birçok canlı türünü yok etti ve işte asıl niyetimiz kendi sonunu hazırlayan bu kapitalist vandalizme imkanlarımız nispetinde çomak sokmak. Tam da bu nedenle ilk yıl üstat Fethi Gemuhluoğlu’nun kendine, tabiata, tarihe, coğrafyaya dost olmak felsefesinden esinlenerek yola çıktık. Sonra Aşık Veysel’in sazıyla gönüllere seslendik. Üçüncü festivalde 13. asırda yine zor zamanda muhteşem şiiriyle dünyaya umut olmuş büyük şair Yunus Emre’nin kılavuzluğuna sığındık. Bu sene de dostluğu; eserleri ve hayatıyla Anadolu coğrafyasında yaygınlaştıran Hacı Bektaş Veli’ni anısına festivali düzenliyoruz. Ne yazık ki bugün insanlık çok daha büyük bir çıkmazda ve  büyük şairin yüzyıllar önce inşa ettiği gönül dostluğuna daha çok ihtiyacımız var.

Ben bu zor günlerde ve zor şartlarda çektikleri filmlerle çağrımıza cevap veren kısa filmci dostlara, sinema sektöründeki paydaşlarımıza ve büyük bir özveriyle çalışan festival ekibimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımızda olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, uluslararası dostluğun en büyük kurumu Türk Kızılay’a, Beyoğlu Belediyesine, Zeytinburnu Belediyesi’ne ve bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara gönülden şükranlarımı sunuyorum. İyi bir geleceği sadece dostluk inşa edebilir. Dostluk için ortaya koyulan bu heyecan verici çabaları festivalde hep birlikte izleyelim ve çoğaltalım temennisiyle.

Mehmet Lütfi Şen

İzleyeceğiniz filmlerin herhangi bir şekilde; bir karesinin, bir kısmının ya da tümünün ses ve görüntülerinin kopyalanması, kayda alınması, ve herhangi bir mecrada yayınlanması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre suçtur!