Ödül Alan Filmler 2018

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: THE SEA SWELLS
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: THE LAST TEACHER
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: HEDIEH
DOSTLUK TEKNİK DESTEK ÖDÜLÜ: GÜMÜŞ
MANSİYON: ARTHUR RAMBO
MANSİYON: NAFTALİN
İzleyeceğiniz filmlerin herhangi bir şekilde; bir karesinin, bir kısmının ya da tümünün ses ve görüntülerinin kopyalanması, kayda alınması, ve herhangi bir mecrada yayınlanması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre suçtur!