Şartname

ULUSLARARASI DOSTLUK KISA FİLM FESTİVALİ ŞARTNAMESİ

A. AMAÇ

Yaşadığımız hızlı tüketim çağında; dostluğun, samimiyetin, paylaşımın, dert almanın, vefanın ve cömertliğin gittikçe değerini kaybettiği bir dönemdeyiz. Biz günümüzde çatışma ve kavgaların bitmesi için bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dostluk anlayışı üzerine düşünme, senaryo fikirleri ve sinemasal yapımları geliştirme, en önemlisi de hayatımızdaki yansımalarını çoğaltma amacıyla Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali’ni düzenliyoruz.

 

B. FESTİVALİN TEMASI

Dostluk üzerine yaratılmış; insan ile evrenin ilişkisini, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde konu edinen her çeşit ve formattaki film, festivalimize başvurabilir. Sekteye uğramış kültürel ve estetik mirasımızla doğru ve sağlam bir ilişki kuran, aynı zamanda yaşadığımız bireyselleşme ve yalnızlaşma çağında dostluk kavramına getirilmiş farklı ve özgün bakış açılarına ihtiyaç var.

Dostluğu kısa film dilinde yeniden inşa etmeye aday tüm kısa filmleri festivalimize davet ediyoruz.

 

C. FESTİVAL TARİHLERİ

Film Kabul Tarihi:  10.08.2022

Son Başvuru Tarihi: 17.10.2022

Festival Tarihi: 22,23,24 ve 25 Aralık 2022 / İstanbul

 

D. KATILIM KOŞULLARI

1. Festivalin Ana Yarışma bölümüne, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde dostluk temasını işleyen, 01.2020sonrasında yapılmış kurmaca, animasyon ve deneysel filmler katılabilir. Bu yapımlar İngilizce alt yazılı olarak, jenerik süresi dahil 20 dakikayı aşmamalıdır.

2. Festivalin İnsani Bakış Belgesel Yarışması bölümünde, yeryüzünde savaş, doğal afet ve salgın gibi tehlikelerin insanoğluna verdiği zararı ve bunları dindirmek için gösterilen insani tepkiyi ve yardımı konu edinen filmler değerlendirmeye alınacaktır. Bu bölümdeki filmler festival jürisi ve Kızılay ekibi tarafından değerlendirilerek, seçilen iki film Kızılay tarafından ödüllendirilecektir. 01.01.2018 sonrasında çekilmiş, jenerik dahil 30 dakikanın altındaki İngilizce altyazılı filmler bu bölüme başvurabilir.

3. Kırk Yıllık Hatır Bölümü doğrudan festivalin adı ve teması olan ‘Dostluk’ kavramından yola çıkmaktadır. Yerelden hareket ederek evrensel bir tema olan ‘Dostluk’a davet edilen bu bölümde, doğrudan ya da dolaylı olarak dostluğa işaret eden her tür film formatı değerlendirilecektir. Bu bölümde bir filme ‘Neşet Ertaş Dostluk Ödülü’ verilecektir.

4. Yapım yılı sınırı olmaksızın, süresi 30 dakikayı geçmeyen ve yarışma şartlarına uymayan kısa film, belgesel, animasyon, deneysel ve video-art gibi farklı formattaki yapımlar, yarışma dışı gösterim kategorisine başvurabilirler. Bu kategori şöyledir:

Panorama

 • Panorama seçkisi, dünyada önemli festivallerde gösterilip, çok sayıda ödüle layık görülen kısa filmlerin Türk izleyicisi ile buluşacağı özel bir bölümdür. Seçkide herhangi bir tema sınırlaması olmaksızın, ilk kez ülkemizde gösterilecek olan ödüllü filmler değerlendirilecektir.
 • Bu şartları sağlayan yapımlar ‘program@dostlukfilmfestivali.com’ adresine göndererek ya da FilmFreeway yarışma dışı kategorisine başvurabilir.
 • Başvuru sahipleri birden fazla eserle başvuru yapabilir, ancak bir film ile ödül alabilir.
 • Başvurular her yaştan ve ülkeden sinemacının katılımına açıktır.
 • Daha önce ulusal ya da uluslararası festivallere katılmış ya da bu festivallerden ödül almış olmak, festivalimize başvurmaya engel değildir.

 

5. Daha önce Uluslararası Dostluk Film Festivali’ne başvurmuş filmler, festivale tekrar başvuramaz.

6. Herhangi bir ulusal ve uluslararası kanalda gösterilmiş, BluRay, DVD veya VCD baskıları satışa sunulmuş ya da dijital platformlar ve herhangi internet platformunda gösterilmiş filmler yarışmaya başvuramaz. Ancak gösterim kategorisi olan Kırk Yıllık Hatır bölümüne katılabilir.

7. Eser sahipleri festivale ‘dostlukfilmfestivali.com / amityfilmfestival.com’ adlı web sitesindeki başvuru formunu doldurarak ya da Filmfreeway ve Festhome platformları üzerinden başvurabilir. Eser sahiplerinin başvuru formunu eksiksiz doldurarak onaylamaları, yarışma şartlarını kabul ettikleri anlamına gelir. Başvurularında eksik veya yanlış bilgi yahut belge barındıran yapımların başvurusu kabul edilmeyecektir. Katılımcıların form doldurma aşamasında, filmin izlenebileceği şifreli/şifresiz bir vimeo/youtube/dailymotion vb platformlardaki linki paylaşmaları istenir. Yarışma kategorisine başvuran filmlerin linkleri kamuya açık olmamalıdır.

8. Festival komitesi, seçilen filmlerden 1 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.

9. Yarışma ve gösterim bölümlerine seçilen filmlerin ilânından sonra eser sahipleri, filmlerini festivalden geri çekemez.

10. Festivale kabul edilen filmlerin ekibi eğer ödül gecesine davet edilir ise yarışma filmlerinin yapım ekibinden (yönetmen, oyuncular, görüntü yönetmeni) en az 1 kişinin ödül gecesine katılımı zorunludur. Ödül, öncelikli olarak filmin yönetmenine, yönetmenin katılamadığı durumda film ekibinden vekâlet eden kişiye takdim edilir.

11. Finale kalan yapımların yapımcılarının, müzik, senaryo, yönetmenlik vb. her türlü telif sorununu çözmüş olması gerekmektedir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa başvuru formunda belirtilmelidir. Festival yönetimi gerekli gördüğü takdirde izin, telif ve muvaffakiyet belgelerini talep edebilir.

12. Festival yönetimi, başvuran filmlerin listesini, eser sahibi lehine açıklamaz ve başvuran filmlerle ilgili bilgi vermez. Sadece gösterim kategorisinde yer alan film listesini kamuoyu ile paylaşır.

13. Ön elemeyi geçerek festivale katılmaya hak kazanan film sahipleri, isimlerinin açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri festival yönetiminin ilân edeceği adrese ulaştırmakla mükelleftir.

 • Filmin İngilizce altyazılı kopyasını, HD formatta (1920*1080, 444/442 Apple ProRes) dijital dosya (disk veya internet transferi yoluyla),
 • Türkçe olmayan filmler için İngilizce timecode’lu diyalog listesi,
 • Filmden 3 adet yüksek çözünürlükteki JPG formatında fotoğraf
 • Yönetmenin yüksek çözünürlükteki bir adet fotoğrafı,
 • Filmin Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı özeti (En çok 100 kelime),
 • Filmin künyesi,
 • Yönetmenin Türkçe ve İngilizce kısa biyografisi (En çok 100 kelime),
 • Yönetmen görüşü (İngilizce-Türkçe, en çok 100 kelime),

 

14. Festival yönetimi, gösterim için yeterli teknik özelliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

15. Festival sürecinde gösterilen tüm filmler Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali kapsamında arşive alınır. Gerekli görüldüğü takdirde kısa film yapımına katkı ve destek amacıyla, değişik platformlarda ticari amaç gütmeden, yönetmenlerden izin alınarak gösterilebilir.

16. Ön eleme jürisi, ana jüri veya festival ekibinden kişiler ve bu kişilerin birinci derecedeki akrabaları festivalin yarışma bölümüne başvuramaz.

17. Festival yönetimi, gerekli koşullarda yönetmelikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi festival yönetimine aittir.

 

E. JÜRİ VE DEĞERLENDİRME

1. Festival yönetimi, ön seçici kurulu ve ana jüriyi, ulusal-uluslararası sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen ve kültür sanat alanında yetkin olduğuna inandığı kişilerden seçer.

2. Ön seçici kurul, başvuran filmleri Ekim 2022’in ikinci haftasına kadar izlerve ardından bir araya gelerek, yarışmaya ve gösterime katılacak filmlerin listesini festival yönetimine teslim eder.

3. Ön seçici kurul tarafından değerlendirilerek festivalde gösterim hakkı kazanan filmler; kasım ayı içerisinde festivalin resmi internet sitesi dostlukfilmfestivali.com’dan ve festivalin sosyal medya hesaplarından duyurulur. Yarışmaya seçilmeyen veya gösterim programına alınmayan filmler için herhangi bir duyuru yapılmayacaktır.

4. Festival ödülleri basın toplantısında açıklanacaktır.

İzleyeceğiniz filmlerin herhangi bir şekilde; bir karesinin, bir kısmının ya da tümünün ses ve görüntülerinin kopyalanması, kayda alınması, ve herhangi bir mecrada yayınlanması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre suçtur!