Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Şartnamesi

ULUSLARARASI DOSTLUK KISA FİLM FESTİVALİ ŞARTNAMESİ

 • AMAÇ

Yaşadığımız hızlı tüketim çağında; dostluğun, samimiyetin, kadirşinaslığın, vefanın ve cömertliğin gittikçe değerini kaybettiği günlerdeyiz. Fethi Gemuhluoğlu yaşadığı dönemde “Dostluk” kavramına kazandırdığı geniş ve felsefi bakış açısıyla, çevresindeki aydınlara büyük ufuk kattı. Biz de onun başlattığı bu derin “Dostluk anlayışını” yeniden okuma, bunun üzerine düşünme, hayatımızdaki yansımalarını çoğaltma amacıyla Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’ni düzenliyoruz.

 • FESTİVAL TEMASI

Fethi Gemuhluoğlu’nun “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” felsefesinden hareketle “Dostluk üzerine yaratılan insan ve evren ilişkisi”ni doğrudan ya da dolaylı bir şekilde konu edinen her çeşit film formu festivalimize başvurabilir. Sekteye uğramış kültürel ve estetik mirasımızla doğru ve sağlam bir ilişki kurması bakımından, başta Fethi Gemuhluoğlu’nun “dostluk” anlayışına, özelde ise yaşadığımız bireyselleşme ve yalnızlaşma çağında hepimizin, senaristlerin ve yönetmenlerin “dostluk” kavramına getireceği farklı ve özgün bakış açılarına ihtiyacı var.  Dostluğu kısa film dilinde yeniden inşa etmeye aday tüm kısa filmleri festivalimize davet ediyoruz.

 • FESTİVAL TARİHLERİ

Festival Duyuru ve Film Kabul Tarihi:   29.5.2018

Filmler için son başvuru tarihi:  01.11.2018

 • KATILIM KOŞULLARI
 1. Festivalin yarışma bölümüne doğrudan ya da dolaylı bir şekilde “Dostluk” temasına işaret eden 01.01.2013 sonrasında yapılmış kurmaca, animasyon ve deneysel filmler katılabilir. Belgesel, uzun metraj  ve 2013 öncesi kısa film yapımlarına temaya uydukları takdirde gösterim kategorisi olan Kırk Yıllık Hatır bölümünde yer verilecektir.
 2. Festivalin yarışma bölümüne İngilizce alt yazılı olarak, jenerik süresi dahil 20 dakikayı aşmayan kurmaca, animasyon ve deneysel filmler başvurabilir. Ön jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir.
 3.  Başvuru sahipleri birden fazla eserle başvuru yapabilir. Ancak bir film ile ödül alabilir.
 4. Başvurular ücretsiz olup her yaştan ve milletten sinemacının katılımına açıktır.
 5. Daha önce ulusal ya da uluslararası festivallere katılmış ya da bu festivallerden ödül almış olmak, festivalimize başvurmaya engel değildir.
 6. Eser sahipleri, filmlerini www.dostlukfilmfestivali.com / www. amityfilmfestival.com adlı web sitesindeki başvuru formunu doldurarak başvurabilir. Eser sahiplerinin başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak onaylamaları, yarışma şartlarını kabul ettikleri anlamına gelir. Katılımcıların form doldurma aşamasında filmin izlenebileceği şifreli/şifresiz bir vimeo/youtube/dailymotion vb platformlardaki linki paylaşmaları istenir.
 7. Festival komitesi, seçilen filmlerden 1 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
 8. Festivalin yarışma ve gösterim bölümlerine seçilen filmlerin ilanından sonra eser sahipleri filmlerini festivalden geri çekemezler. Gösterime hak kazanan filmlere herhangi bir gösterim bedeli ödenmez.
 9. Festivale kabul edilen filmlerin ekibi ödül gecesine davet edilir. Yarışma filmlerinin yapım ekibinden (yönetmen, oyuncular, görüntü yönetmeni…) en az 1 kişinin ödül gecesine katılımı zorunludur. Ödül öncelikli olarak filmin yönetmenine, yönetmen müsait değilse film ekibinden vekalet eden kişiye takdim edilir.
 10. Finale kalan filmlerin yapımcılarının, müzik, senaryo, yönetmenlik vb. her türlü telif problemini çözmüş olması gerekmektedir. Festival Yönetimi gerekli gördüğü takdirde gerekli izin, telif ve muvafakkiyet belgelerini talep edebilir.
 11. Ön elemeyi geçerek festivale katılmaya hak kazanan film sahipleri, isimlerinin açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde aşağıdaki materyal ve dökümanları Festival Festival Yönetimi’nin ilan edeceği adrese ulaştırmakla mükellef olacaklardır.
 • Filmin İngilizce altyazılı kopyasını, HD formatta (Tercihen mov, 444/442 Apple ProRes) dijital dosya (disk veya internet transferi yoluyla) ya da BluRay-DVD’si (2 kopya)
 • Türkçe olmayan filmler için İngilizce timecode’lu diyalog listesi
 • Filmden 3 adet yüksek çözünürlükteki JPG formatında fotoğraf
 • Yönetmenin yüksek çözünürlükteki bir adet fotoğrafı
 • Filmin Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı özeti (max. 100 kelime)
 • Film künyesi
 • Yönetmenin Türkçe ve İngilizce kısa biyografisi (max. 100 kelime)
 1. Festival sürecinde gösterilen tüm filmler Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında arşive alınır. Gerekli görüldüğü takdirde kısa film yapımına katkı ve destek amacıyla değişik platformlarda ticari amaç gütmeden gösterilebilir.
 2. Ön eleme jürisi, ana jüri veya festival ekibinden olan kişiler ve bu kişilerin birinci derece akrabaları festivalin yarışma bölümüne başvuramaz.
 3. Festival Yönetimi, gerekli koşullarda yönetmelikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • JÜRİ VE DEĞERLENDİRME
 1. Festival Yönetimi, ön seçici kurulu ve ana jüriyi, ulusal-uluslararası sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen ve kültür sanat alanında yetkin olduğuna inandığı  kişilerden seçer.
 2. Ön Seçici Kurul başvuru yapan filmleri Kasım ayının ilk haftasına kadar izlemiş olup 5.11.2018 tarihinde bir araya gelerek yarışmaya hak kazanan ve gösterim kategorisi filmlerinin listesini Festival Yönetimine teslim eder.
 3. Ön seçici kurul tarafından değerlendirilerek festivalde gösterim hakkı kazanan filmler; 07.11.2018 tarihinde festivalin resmi internet sitesi www.dostlukfilmfestivali.com ’dan ve festivalin sosyal medya hesaplarından duyurulur. Ön elemeyi geçemeyen ya da gösterime hak kazanamayan başvurular için herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.
 1. ÖDÜLLER

Yarışmada dereceye giren filmler aşağıdaki şekilde ödüllendirileceklerdir;

 1. lik Ödülü 40.000 TL – 1.lik ödül heykeli
 2. lik Ödülü 20.000 TL –  2.lik ödül heykeli
 3. lük Ödülü 12.000 TL – 3.lük ödül heykeli

Özel Jüri Ödülü: Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Ödülü: 15.000

3 Adet Mansiyon Ödülü: 5.000

İzleyeceğiniz filmlerin herhangi bir şekilde; bir karesinin, bir kısmının ya da tümünün ses ve görüntülerinin kopyalanması, kayda alınması, ve herhangi bir mecrada yayınlanması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre suçtur!