2018 İstanbul Üniversitesi Panel

Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Felsefesinden yola çıkılarak “DOSTLUĞUN SOSYAL VE ENTELLEKTÜEL HAYATTAKİ YERİ” konulu  panel İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergun Yolcu  moderatörlüğünde Prof. Dr. Yunus Söylet ve Yazar, şair Ali Günvar katılımı  ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde gerçekleşmiştir.

İzleyeceğiniz filmlerin herhangi bir şekilde; bir karesinin, bir kısmının ya da tümünün ses ve görüntülerinin kopyalanması, kayda alınması, ve herhangi bir mecrada yayınlanması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre suçtur!